I See For You - Föllmi Photography

Mission IC4U 

Mission IC4U

I See For You:
architectuur, industrie, landschap, natuur, duurzaamheid, locaties, stedelijke omgeving, cultureel erfgoed, energie, infrastructuur, cradle 2 cradle en vele andere objecten en onderwerpen die - vertaald naar beelden - uw ideeën en doelen representeren. Natuurlijk is elke foto een interpretatie van de maker maar juist door mijn handtekening levert dat een uniek beeld op.

Werkwijze:
Het is mijn overtuiging dat een persoonlijke verdieping in het thema - wat dat ook mag zijn - letterlijk en figuurlijk een beter beeld zal opleveren. Deze meer documentaire aanpak, in combinatie met altijd een conceptuele benadering, vomt de basis van mijn visie op fotografie. Een grondige analyse behoort dan ook tot de standaard voorbereiding van iedere fotoshoot. Of dat nu een locatieonderzoek op 'streetview' niveau is of een inhoudelijk literatuuronderzoek over het thema en de onderwerpen, het is een noodzakelijk proces dat een recept oplevert om kwalitatief goede beelden te maken. Een vast onderdeel van mijn 'workflow' is het digitale post-proces: archivering d.m.v. IPTC data inclusief de GPS locatie t.b.v. Google Earth. De digitale nabewerking bestaat o.a. uit diverse correcties op het gebied van perspectief, retouche, kleurtemperatuur, contrast en verzadiging.

Missie:
Beelden maken die er toe doen. Kernwoorden zijn: integriteit, soberheid, engagement, luisteren, begrip, verdieping, essentie, weglaten, abstractie, context, observatie, kadrering en last but not least: het moment van zien. Visie is equivalent aan de manier waarop iets gezien wordt. Het is daarom mijn missie om deze visie te vertalen naar beelden, die in synergie zijn met uw eigen missie of die van uw opdrachtgever. Daarom luidt het bedrijfsmotto van I See For You:

YOUR MISSION IS MY VISION'Ik begon de aard van materialen te onderzoeken en leerde allengs hoe ik ze moest zien. Ik leerde baksteen te zien zoals baksteen, hout als hout, maar ook beton, glas en staal. Zoals me nu duidelijk was geworden, kon er geen organische architectuur bestaan zolang de aard van het materiaal werd genegeerd of verkeerd begrepen.'

Frank Lloyd Wright

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston
Tweet Follow @iSeeForYou