Missie

Zelfportret Hans Peter Föllmi

I See For You

Architectuur, industrie, landschap, natuur, openbare ruimte, stedelijke omgeving, cultureel erfgoed, infrastructuur en vele andere thema’s die – vertaald naar beelden – uw ideeën en doelen representeren. Natuurlijk is elke foto een interpretatie van de maker maar juist door mijn handtekening levert dat een uniek beeld op.

Werkwijze

Brononderzoek en persoonlijke verdieping in het thema vormen altijd hèt startpunt van mijn fotografie op locatie. Een grondige analyse behoort dan ook tot de standaard voorbereiding van iedere fotoshoot. Of dat nu een locatieonderzoek op ‘streetview’ niveau is of een inhoudelijk literatuuronderzoek over het thema en de onderwerpen, het is een noodzakelijk proces dat een recept oplevert om kwalitatief goede beelden te maken. Een vast onderdeel van mijn ‘workflow’ is het digitale post-proces: archivering d.m.v. IPTC data inclusief de GPS locatie t.b.v. Google Earth. De digitale nabewerking bestaat o.a. uit diverse correcties op het gebied van perspectief, retouche, kleurtemperatuur, contrast en verzadiging. Deze aanpak – in combinatie met altijd een conceptuele benadering – vormt de basis van mijn visie op professionele fotografie.

Missie

Beelden maken die er toe doen. Kernwoorden zijn: integriteit, soberheid, engagement, luisteren, begrip, verdieping, essentie, weglaten, abstractie, context, observatie, kadrering en last but not least: het moment van zien. De letterlijke betekenis van visie is de manier waarop iets gezien wordt. Het is daarom mijn missie om mijn visie te vertalen naar beelden, die in synergie zijn met uw eigen missie of die van uw opdrachtgever. Daarom luidt het bedrijfsmotto van I See For You:

Your Mission Is My Vision

‘Ik begon de aard van materialen te onderzoeken en leerde allengs hoe ik ze moest zien. Ik leerde baksteen te zien zoals baksteen, hout als hout, maar ook beton, glas en staal. Zoals me nu duidelijk was geworden, kon er geen organische architectuur bestaan zolang de aard van het materiaal werd genegeerd of verkeerd begrepen.’

Frank Lloyd Wright

Hans Peter Föllmi
 professioneel architectuur- en landschapsfotograaf