Over mij

Hans Peter Föllmi

Drijfveer

Mijn fascinatie voor de manier waarop vorm en kleur voortdurend beïnvloed worden door het licht is één van de drijfveren om dat éne beeld te vangen. Of dat nu om een landschap gaat of om een object in de ruimte om ons heen, steeds weer ben ik op zoek naar een verrassende verstilling waarbij soberheid en abstractie terugkerende elementen zijn.
Door mijn waarnemingen te blijven abstraheren en te minimaliseren probeer ik zo integer mogelijk het beeld in zijn essentie terug te brengen tot wat het is. Niets meer en niets minder.

Visie

Mijn overtuiging is dat persoonlijke verdieping in het thema – wat dat dan ook mogen zijn – letterlijk en figuurlijk een beter beeld zal opleveren. Deze aanpak – in combinatie met altijd een conceptuele benadering – vormt de basis van mijn visie op fotografie.

Thematiek

De thema’s zijn meestal vanuit een sociaal-maatschappelijk engagement gekozen met als terugkerende disciplines: architectuur, ruimtelijke ordening, infrastructuur, cultureel erfgoed, industrie, stedenbouw, duurzaamheid, energie, natuur en milieu. Een bron van inspiratie is bijvoorbeeld de wijze waarop en hoe Nederland ruimtelijk wordt vormgegeven. De ruimtelijke kwaliteit – of het gebrek hieraan – verteld indirect iets over hoe wij mensen, denken onze omgeving in te richten en vorm te geven. Mijn beeldtaal ontleend haar zeggingskracht door niet de focus te leggen op de maker of de gebruiker van onze omgeving, maar enkel het resultaat.

Missie

Het is een maximaal streven om engagement, abstractie, vorm en kleur te verenigen tot één geheel, kortom:

FOTOGRAFIE DIE ER TOE DOET

 

‘The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed.’

Albert Einstein

Hans Peter Föllmi
 Professioneel architectuur- en landschapsfotograaf